İsra surəsi

17:89

Biz bu Qur´anda insanlar üçün hər cür məsəl çəkib (mə´nasını) onlara izah etdik. Lakin onların (Məkkə əhlinin) əksəriyyəti küfrdən başqa bir şeyə razı olmadı (ne´mətimizə nankor olub yalnız küfrü seçdi).