İsra surəsi

17:86

Əgər istəsəydik, sənə vəhy etdiyimizi (qəlbindən) çıxardıb aparardıq. Sonra Bizə qarşı özün üçün bir müdafiəçi (vəkil) də tapa bilməzdin. (Əgər Biz Qur´anı sənə unutdursaq, yenidən heç kəs onu sənin yadına sala bilməz).