İsra surəsi

17:82

Biz Qur´andan mö´minlər üçün şəfa və mərhəmət olan ayələr nazil edirik. O, zalımların (kafirlərin) ancaq ziyanını artırır.