İsra surəsi

17:79

(Ya Rəsulum!) Gecənin bir vaxtı durub ancaq sənə xas olan əlavə (təhəccüd) namazı qıl. Ola bilsin ki, Rəbbin səni (qiyamət günü hamı tərəfindən) bəyənilib tə´riflənən bir məqama (axirətdə ən böyük şəfaət məqamına) göndərsin!