İsra surəsi

17:74

Əgər Biz sənə səbat verməsəydik, yəqin ki, az da olsa, onlara uyacaqdın!