İsra surəsi

17:72

Bu dünyada (Allahın dəlillərini, mö´cüzələrini görməyib gözü və qəlbi) kor olan axirətdə də kor olar və (haqq) yoldan daha çox azar!