İsra surəsi

17:54

Rəbbiniz sizi daha yaxşı tanıyar (kimin mö´min, kimin kafir olduğunu çox gözəl bilir). İstəsə, sizə rəhm edər, istəsə, əzab verər. Biz səni onlara vəkil gözdərməmişik. (Sənin vəzifən yalnız islamı təbliğ etməkdir).