İsra surəsi

17:50

(Ya Rəsulum!) De: "(İstər) daş olun, yaxud dəmir!