İsra surəsi

17:45

(Ya Rəsulum!) Sən Qur´an oxuduğun zaman səninlə axirətə inanmayanların arasına görünməz bir pərdə çəkərik (Onlar səni görməz və sənə heç bir xətər yetirə bilməzlər)