İsra surəsi

17:43

Allah onların dediklərindən çox uca (pak) və çox yüksəkdir!