İsra surəsi

17:41

İnsanlar düşünüb ibrət alsınlar deyə, Biz bu Qur´anda (Allahın vəhdaniyyət əqidəsini cürbəcür dəlillərlə, müxtəlif misallarla) izah etdik. Lakin (bu izahat) onların yalnız nifrətini artırdı (islamdan daha çox üz döndərdilər).