İsra surəsi

17:38

Bütün bunlar Rəbbinin dərgahında bəyənilməyən (məkruh), pis şeylərdir.