İsra surəsi

17:3

Ey Nuhla birlikdə (gəmiyə) mindirib apardığımız (tufandan xilas etdiyimiz) kəslərin nəsli! Həqiqətən, o (Nuh Allahın ne´mətlərinə) çox şükür edən bir bəndə idi!