İsra surəsi

17:20

Onların və bunların hər birinə Rəbbinin ne´mətindən verərik. Rəbbinin ne´məti (istər dünyada, istərsə də axirətdə heç kəsə) qadağan deyildir.