İsra surəsi

17:18

Hər kəs fani dünyanı istəsə, dilədiyimiz şəxsə istədiyimiz ne´məti orada tezliklə verərik. Sonra isə (axirətdə) ona Cəhənnəmi məskən edərik. O, (Cəhənnəmə) qınanmış, (Allahın mərhəmətindən) qovulmuş bir vəziyyətdə daxil olar!