İsra surəsi

17:109

Onlar üzüstə səcdəyə qapanıb ağlayar, (Qur´andakı öyüd-nəsihət isə) onların (Allaha) itaətini daha da artırar.