İsra surəsi

17:108

Və: "Rəbbimiz pakdır, müqəddəsdir! Rəbbimizin (mö´minlərə mükafat, kafirlərə əzab veriləcəyi barəsindəki) əmri mütləq yerinə yetəcəkdir!" - deyərlər.