İsra surəsi

17:107

(Ya Rəsulum, müşriklərə) de: "İstər (Qur´ana) inanın, istərsə də inanmayın. Şübhə yoxdur ki, ondan əvvəl elm verilmiş kimsələr (özlərinə Tövrat və İncil verilmiş kitab əhli) yanlarında (Qur´an) oxunduğu zaman üzüstə səcdəyə qapanar.