İsra surəsi

17:106

İnsanlara aramla (yavaş-yavaş) oxuyasan deyə, Biz Qur´anı hissələrə ayırıb (ayə-ayə, surə-surə) göndərdik. Biz onu tədriclə, (iyirmi üç ilə yaxın bir müddət ərzində) nazil etdik.