İsra surəsi

17:104

Və bundan sonra İsrail oğullarına dedik: "Siz (Şam) ərazisində sakin olun. Axirət və´dəsi (qiyamət) gəlib çatdıqda sizin hamınızı (sizi və Fir´on əhlini, yaxud mö´minləri və kafirləri) birlikdə (bir-birinizə qarışmış halda məhşərə) gətirəcəyik!"