İsra surəsi

17:103

(Fir´on) onları (Misir) torpağından qovub çıxartmaq istədi. Biz isə onu (Fir´onu) və onunla birlikdə olanların hamısını (suya) qərq etdik.