İsra surəsi

17:10

Axirətə inanmayanlar üçün isə şiddətli bir əzab hazırlamışıq!