İnşiqaq surəsi

84:8

Onun yüngül haqq-hesab çəkiləcək