İnşiqaq surəsi

84:7

Kimin əməl dəftəri sağ əlinə verilmişsə,