İnşiqaq surəsi

84:4

Qoynunda olanları bayıra atıb boşaldacağı;