İnşiqaq surəsi

84:23

Halbuki Allah onların (ürəklərində) gizlətdiklərini ən gözəl biləndir!