İnşiqaq surəsi

84:22

Əksinə, kafir olanlar (Allahın vəhdaniyyətini və ayələrini) təkzib edirlər.