İnşiqaq surəsi

84:21

Özlərinə Qur´an oxunduqda səcdə etmirlər?