İnşiqaq surəsi

84:20

Onlara nə olub ki, iman gətirmirlər?