İnşiqaq surəsi

84:19

Siz (ey kafirlər, qiyamət günü) haldan-hala düşəcəksiniz!