İnşiqaq surəsi

84:17

Gecəyə və (gecənin) qoynuna aldıqlarına,