İnşiqaq surəsi

84:13

O, (dünyada) öz ailəsi (yaxınları) arasında sevinc içində idi.