İnşiqaq surəsi

84:11

O: "Ay öldüm!" - deyə şivən qopardacaq,