İnşiqaq surəsi

84:10

Kimin əməl dəftəri arxa tərəfdən (sol əlinə) verilmişsə,