İnsan surəsi

76:4

Biz kafirlər üçün zəncirlər, qandallar və alovlu bir atəş hazırlamışıq.