İnsan surəsi

76:3

Biz ona haqq yolu göstərdik. İstər (ne´mətlərimizə) minnətdar olsun, istər nankor (bu onun öz işidir).