İnsan surəsi

76:26

Gecənin bir qismində Ona səcdə et (axşam, gecə namazlarını qıl) və gecə uzunu da Onu təqdis edib şə´ninə tə´riflər de! (Təhəccüd namazını qılıb gecəni ibadət içində keçir!)