İnsan surəsi

76:23

(Ya Peyğəmbər!) Həqiqətən, Biz Qur´anı sənə tədriclə (ayə-ayə, surə-surə) nazil etdik.