İnsan surəsi

76:20

(Orada) hara baxsan, ne´mət və böyük bir mülk görərsən.