İnfitar surəsi

82:9

Xeyr, daha doğrusu, siz haqq-hesab gününü yalan sayırsınız!