İnfitar surəsi

82:8

Sənə Özü istədiyi surətdə biçim verdi.