İnfitar surəsi

82:3

Dənizlər (qaynayıb bir-birinə) qarışacağı zaman;