İnfitar surəsi

82:2

Ulduzlar dağılıb səpələnəcəyi zaman;