İnfitar surəsi

82:19

O gün heç kəs heç kəsin karına gələ bilməz. O gün hökm ancaq Allahındır!