İnfitar surəsi

82:16

Onlar əsla oradan çıxan deyillər!