İnfitar surəsi

82:15

Onlar (kafirlər) ora haqq-hesab günü daxil olacaqlar.