İnfitar surəsi

82:14

Pis əməl sahibləri (kafirlər) isə Cəhənnəmdə olacaqlar.