İnfitar surəsi

82:13

Həqiqətən, yaxşı əməl və itaət sahibləri (mö´minlər) Cənnətdə qərar tutacaqlar.