İnfitar surəsi

82:12

Onlar sizin nə etdiklərinizi bilirlər.