İnfitar surəsi

82:11

(Əməllərinizi) yazan və (Allah dərgahında) çox hörmətli olan mələklər vardır.